Przyimek

Przyimek to słowo lub grupa słów używana przed rzeczownikiem, zaimkiem lub frazą rzeczownikową w celu wskazania kierunku, czasu, miejsca, lokalizacji, relacji przestrzennych lub w celu wprowadzenia obiektu. Niektóre przykłady przyimków to słowa takie jak "in", "at", "on", "of" i "to". Przyimki w języku angielskim są bardzo idiomatyczne. Chociaż istnieją pewne zasady użycia, większość użycia przyimków jest podyktowana przez stałe wyrażenia. W tych przypadkach, najlepiej jest zapamiętać wyrażenie zamiast pojedynczego przyimka.
TO używamy w następujących sytuacjach: Destination - cel podróży “We’re going to Paris.”
Przyimek na końcu zdania. Wiele osób uczących się angielskiego często spotyka się z przyimkiem znajdującym się na końcu zdania. Nie jest to błędem językowym, lecz jest to zabieg powszechnie...
Przyimek czasu jest przyimkiem, który pozwala na omówienie konkretnego okresu, takiego jak data w kalendarzu, jeden z dni tygodnia, lub czasu kiedy coś się dzieje. Przyimki czasu to te...
Przyimki