The present simple versus the present continuous

Porównanie czasów Present Simple oraz Present Continuous . Wskaznie głównych różnic oraz podobieństw.

W tej części pragnę wspomnieć, iż formalnie język angielski według językoznawców rozróżnia dwa podstawowe czasy: teraźniejszy i przeszły. Czas przyszły to nic innego jak konstrukcje gramatyczne, służące do wyrażanie przyszłości. W poniższym handoucie postanowiłem dość w prosty sposób zobrazować użycie czasu teraźniejszego i ukazać jego prototypowe znaczenie.

Handout 1
Present Simple Vs Present Continuous

Użycie czasów Present Simple i Present Continuous

a) Present Simple:

Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Simple opisuje rzeczy, które są prawdziwe, sytuacje, które obecnie istnieją i będą istniały np:

It takes me five minutes to go to school.

Potrzebuję pięciu minut aby dojść do szkoły.

2. Present Simple używamy do opisywania nawyków, czynności wykonywanych regularnie np:

I smoke five cigars a day.

Palę pięć cygar dziennie.

3. Present Simple używamy z czasownikami opisującymi stany np.:

I understand you.

Rozumiem cię.

Inne czasowniki to:

 consist, agree, understand, assume, believe, belong to, contain, disagree, feel, feel, hate, know , hope, like, own, resemble, regret, smell.

4. Present Simple jest zawsze używany do opisywanie jakiejś historii, kiedy mówimy jakiś dowcip, dajemy instrukcje komuś, opisujemy jakieś prawo np:

She goes up to the man and asks..

Podchodzi do tego mężczyzny i pyta…

5. Present Simple używamy do opisywania komentarzy sportowych np.:

Peter passes the ball to Mark.

Piotr podaje piłkę do Marka.

6. Present Simple jest używany z przysłówkami częstotliwości np.:

I always drink milk before sleeping.

Zawsze piję mleko przed snem.

7. Present Simple jest używany w deklaracjach, obserwacjach, konwersacjach zaczynających się od say, ask…

It says danger.

Niebezpieczeństwo.

8. Present Simple jest używany do pisanie listów np.:

I enclose my photo( in a letter).

Dołączam swoje zdjęcie( w liście).

9. Present Simple jest używany do wyrażania czynności przyszłych, jeżeli chodzi nam o rozkład filmów, pociągów, nie są to czynności nasze osobiste np:

This film starts at 9 o’clock.

Ten film zaczyna się o dziewiątej.

b) The Present Continuous

The present continuous jest używany do czynności odbywającej się w chwili obecnej. Jest to tak zwane użycie prototypowe

I can't speak to you now. I am taking a shower.

1. Present Continuous używany jest do czynności, które są tymczasowe, sytuacji, które dzieją się w zamkniętej teraźniejszości. np:

I am writing a fascinating book about music.

Piszę fascynującą książkę o muzyce.

Komentarz ( W powyższym przykładzie pisanie książki odbywa się w zamkniętej teraźniejszości tzn. że autor zaczął pisać daną książkę ale jeszcze jej nie skończył, jest w trakcie pisania, niekoniecznie pisze ją w chwili mówienia do kogoś)

2. Present Continuous używany jest do sytuacji, które się zmieniają nawet jeżeli są to sytuacje długotrwałe np:

Prices are growing.

Ceny rosną.

Present Continuous używany jest do czynności, które są naszymi osobistymi planami np.:

We are moving to London next week.

W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy do Londynu.

3. Present Continuous używany jest do czynności, które właśnie się zaczynają np:

Put on your coat ! I am taking you for a walk.

Włóż płaszcz ! Zabieram cię na spacer.

4. Może być użyty wraz z Present Simple jeżeli chcemy wyrazić czynność krótszą na tle czynności dłuższej np.:

I come into the class and I see that you are writing something.

Wchodzę do klasy i widzę, że coś piszecie.

Komentarz ( W powyższym przykładzie opisana jest czynność krótsza na tle czynności dłuższej tzn. Kiedy wchodzę do klasy to jest to czynność, która trwa chwilę, następnie spoglądam to też jest chwilowe widzę ze piszecie. Pisanie to jest już dłuższa czynność)

5. Present Continuous uzywamy do czynności kiedy nas coś drażni wraz always

You are always losing your key.
 

autor: Adam Cendrowski


Odpowiedzi
A mnie wkurza takie coś albo

A mnie wkurza takie coś albo mówisz po angielsku albo po polsku

"W poniższym handoucie

"W poniższym handoucie "

widze ze autor zna tak duzo języków że mu sie myli i czasem nie wie w ktorym aktualnie pisze ;] troche slabo

oj czepiasz sie ;) to dość

oj czepiasz sie ;) to dość popularne iż nauczyciele angielskiego używają angielskich słów mówiąc po polsku, np u mnie na zajęciach pani mówiła, open the okno please ;) albo jak miała lepszy dzień, otwórz window prosze ;)

bo angielski very important

bo angielski very important jest! ;d