Present Simple - ćwiczenia 2

Dodatkowe ćwiczenia z Present Simple:

Podaj poprawną formę:

 

1. It doesn't (make) any sense.

2. The journey (take) 35 minutes.

3. She (próbuje, stara się) really hard.

4. Does Tom (pracuje) on his website every day?

5. Does she (nosi - o odzieży) this dress every day?

6. She (nigdy nie gra) the piano.

7. Water (gotuje się) at 100 degrees Celcius.


Odpowiedzi
Does Tom work on his website

Does Tom work on his website every day?
Nie wiem czy dobrze się uczę, ale czy nie powinno być w 3os. l.poj. works?

W pytaniach es/s likwiduje

W pytaniach es/s likwiduje się

nie, ponieważ jeśli masz

nie, ponieważ jeśli masz 'does' w trzeciej osobie, to 's' jest już zawarte w tym czasowniku, nie potrzeba dokładać kolejnego w następnym czasowniku w tym wypadku 'work' :)