List of Common Uncountable Nouns

List of Common Uncountable Nouns - Lista rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim

Fiszki: Niepoliczalne rzeczowniki


alto
tall
1/44
Rzeczownik niepoliczalny Tłumaczenie
air powietrze
alcohol alkohol
art sztuka
beef wołowina
blood krew
butter masło
cheese ser
chewing gum guma do żucia
chocolate czekolada
coffee kawa
confusion zamieszanie
cotton bawełna
education edukacja
electricity elekryczność
entertainment rozrywka
experience doświadczenie
fiction fikcja
flour mąka
food jedzenie
forgiveness przebaczenie
fresh air świerze powietrze
furniture meble
gold złoto
grass trawa
ground grunt
happiness szczęście
history historia
homework zadanie domowe
honey miód
hope nadzieja
ice lód
information informacja
jam dżem
juice sok
knowledge wiedza
lamb baranina
lightning błyskawica
literature literatura
love miłość
luck szczęście
luggage bagaż
meat mięso
milk mleko
mist mgła
advice rada
money pieniądze
music muzyk
news wiadomości
noise hałas
oil olej
oxygen tlen
paper papier
patience cierpliwość
pay zapłata
peace pokój
peanut butter masło orzechowe
pepper pieprz
petrol paliwo
plastic plastyk
pork wieprzowina
power moc
pressure ciśnienie
rain deszcz
rice ryż
sadness smutek
salt sól
sand piasek
shopping zakupy
silver srebro
snow śnieg
space miejsce
speed prędkość
steam para
sugar cukier
sunshine światło słoneczne
tea herbata
tennis tenis
time czas
toothpaste pasta do zębów
traffic ruch uliczny
trousers spodnie
vinegar ocet
washing up zmywanie
washing up liquid płyn do zmywania
water woda
weather pogoda
wine wino
wood drewno
wool wełna
work praca

Comments

those words are very heplful

those words are very heplful