Liczebnik

Liczebniki to słowa wyrażające liczby. Dzięki liczebnikom możemy określić ilość, wielkość, daty czy kolejność zdarzeń.
Działania i symbole matematyczne po angielsku - wraz z przykładami użycia.
Czytanie dat po angielsku nie jest trudne. Trzeba tylko pamiętać o kilku regułach.
Szczegółowo opisane liczebniki po angielsku. Zasady tworzenia liczebników głównych, porządkowych, wielokrotnych. Podstawowe wiadomości dotyczące wymowy i czytania licz, dat, numerów.