Had better - lepiej by było, żeby

Konstrukcja had better używana jest w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości, aby mówić o czynnościach, które naszym zdaniem ludzie powinni zrobić lub które są pożądane w określonej sytuacji.

Formą czasownika jest zawsze had, nie have. Zazwyczaj skracamy ją do 'd better w sytuacjach nieformalnych. Z gramatycznego punktu widzenia zachowuje się tak, jak czasowniki modalne, czyli nie odmienia się przez osoby ani czasy i łączy z bezokolicznikiem bez "to".

It's already dark outside. I’d better go now. Na zewnątrz jest już ciemno. Lepiej już pójdę.

Konstrukcja had better jest często wykorzystywana do dawania komuś rad i tłumaczona jest zazwyczaj jako "będzie lepiej, jeśli", "lepiej, żeby".

 

Skracanie had better do 'd better

Konstrukcja had better jest zazwyczaj skracana, zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Had skraca się do 'd, czyli np:

I had better = I'd better

She had better = She'd better

Proszę pamiętać, że mimo że odnosi się do przyszłości, forma czasownika to zawsze HAD.

We had better hurry up! = We'd better hurry up!

 

Tworzenie przeczeń z HAD BETTER

Tworzenie przeczeń z tą konstrukcją nie powinno nikomu stwarzać żadych kłopotów, jako że polega po prostu na dodaniu "not" po "had better".

You had better not come here again. Nobody likes you! Lepiej tutaj nie przychod. Nikt Cię nie lubi.

I’d better not leave my suitcase there. Someone might steal it. Lepiej nie zostawiać tam mojej walizki. Ktoś mógłby ją ukraść.

 

Had better a must/have to

Had better używamy, aby dać konkretną radę, a nie aby mówić o obowiązkach lub wymaganiach. W takich sytuacjach użyjemy have to lub must.

You had better go. Lepiej żebyś poszedł.

You have to go. Musisz iść

 

Had better jako odpowiedź

W języku potocznym możemy spotkać się z kolejnym zastosowaniem konstrukcji "had better" - jako krótką odpowiedź na zadane pytanie (no pewnie! raczej tak!)

Shall we buy this pot? We‘d better! it is a bargain! Kupimy ten garnek? Lepiej tak / No raczej! To okazja.

 

Ćwiczenie wyboru - had better:

Ćwiczenie sprawdzające znajomość had better