Quiz - Rzeczowniki niepoliczalne

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.

Większość zadań polega na wstawieniu przedimka nieokreślonego a/an w przypadku rzeczowników policzalnych, oraz some/any w przypadku rzeczowników niepoliczalnych.

Dodatkowe informacje znajdują się na: rzeczowniki niepoliczalne w angielskim

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania