Czasownik

Napisanie listu po angielsku jest nie tylko zadaniem na maturze z języka angielskiego, ale jest również przydatną umiejętnością w realnym życiu, kiedy to np staramy się o pracę czy piszemy pismo urzędowe. Dział listy po angielsku został podzielony na listy formalne, listy prywatne oraz emaile.

 

Czasowniki nieregularne - irregular verbs Przedstawiamy listę prawie 300 czasowników nieregularnych (irregular verbs), podzielonych na poziomy zaawansowania (od A1 do C2). Poziom można wybrać w...
Wyjaśnienie kiedy i jak stosujemy czasowniki modalne, podzielone na najważniejsze, czyli must, have, should, may, ought to
Zasady dodawania końcówki "-ing" Generalnie czasowniki z końcówką ing [rzeczowniki odczasownikowe, gerund] tworzymy poprzez dodanie końcówki ING do bezokolicznika, czyli do podstawowej...
Podstawowe czasowniki angielskie, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek...
Lista ciekawych kolokacji z popularnymi czasownikami, np: take a photo - zrobić zdjęcie.
Phrasal Verbs są najczęściej tłumaczone na język polski jako czasowniki złożone bądź czasowniki frazowe, a nawet frazalne. Szczególnie ta druga i trzecia nazwa jest ostatnio popularna. Phrasal verbs...
Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.