Mowa zależna - Reported Speech

Mowa zależna

- Reported Speech - mowa zależna - przykłady, ćwiczenia, wyjaśnienia


W języku angielskim istnieją dwa sposoby przekazywania czyjejś wypowiedzi.

Mowa niezależna (Direct Speech)

jest to dosłowne cytowanie wypowiedzi, nie wymaga więc żadnych zmian: He said, 'I'm going home.'

Mowa zależna - (Indirect Speech lub Reported Speech)

jest to przekazanie treści wypowiedzi, w taki sposób, aby zachowany był jej sens, niemniej bez cytowania. Z reguły wymaga obniżenia czasu, np: He said he was going home.

Poniżej znajduje się dokładny opis obu metod.