Warunki - informacje ogólne

Warunki - Conditionals

Zdania lub inaczej okresy warunkowe znane są w języku angielskim jako conditionals. Zdania warunkowe zawierają w sobie warunek oraz następstwo jego spełnienia.

If you are late, we will not see a movie.

Pierwsza cześć zdania [do przecinka] przedstawia warunek [if w tym wypadku możemy przetłumaczyć jako jeśli, jeżeli]. Druga część to następstwo warunku [w tym wypadku nie spełnienie go].

Zdania warunkowe to zdania złożone podrzędnie, w których podrzędne zdanie warunkowe to tzw. if clause a zdanie opisujące następstwa spełnienia warunku nazywamy main clause.

Uwaga: Kolejność if clause oraz main clause jest dowolna, co oznacza, że nie musimy zaczynać zdania od części warunkowej (choć jest to raczej typowe). Możliwa jest zatem również odwrotna kolejność zdań składowych.

If you read this article, you can use a computer = You can use a computer, if you read this article.

Uwaga: Należy podkreślić pewien szczegół związany z interpunkcją angielską. Kiedy if clause pojawia się na początku zdania oddzielamy ją od main clause przecinkiem. W przypadku, kiedy zdanie rozpoczyna się od main clause przecinka już nie stosujemy.

Przykładowe zdania warunkowe:

 • Jeśli to czytasz, to używasz komputera. - IF YOU READ THIS, YOU USE A COMPUTER.
 • Jeśli zrobisz wszystkie ćwiczenia, zdasz egzaminy. - IF YOU DO ALL THE EXERCISES, YOU WILL PASS THE EXAMS.
 • Gdybyś często nie wagarował, oglądałbyś te strony tylko dla przyjemności. - IF YOU DIDN'T SKIP CLASSES, YOU WOULD WATCH THESE PAGES JUST FOR PLEASURE.
 • Gdyby naukowcy odkryli elektryczność wcześniej, komputery byłyby narzędziem naszych dziadków. - IF SCIENTISTS HAD DISCOVERED ELECTRICITY EARLIER, COMPUTERS WOULD HAVE BEEN OUR GRANDPARENTS' TOOLS.

 

Wszystkie powyższe zdania łączy jedna cecha - wyrażają pewną możliwość (nawet tylko teoretyczną) uzależnioną od czegoś. Takie zdania nazywają się ZDANIAMI WARUNKOWYMI (ZDANIAMI W TRYBIE WARUNKOWYM), po angielsku CONDITIONALS.


W zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia jakiejś sytuacji używamy określonego TRYBU / OKRESU WARUNKOWEGO (CONDITIONAL).

 

Struktura złożonych zdań warunkowych składa się z dwóch części:

WARUNKU:

"Jeśli", "Chyba, że", "Gdyby" itp.
(po angielsku mogą wystąpić:

 • IF - jeśli, gdyby,
 • UNLESS - chyba, że,
 • PROVIDED / AS LONG AS - pod warunkiem,
  że,
 • SUPPOSE, SUPPOSING - a gdyby tak,
 • IN CASE - na wypadek gdyby,
 • inwersja.

i zdania opisującego tenże warunek.

SKUTKU:

- zdania głównego.

Oczywiście mogą one występować w odwrotnej kolejności, zamiennie. Oto kilka przykładów:

 • You will drop it, unless you are careful.
 • I can lend you my walkman, provided/ as long as you don't lose it.
 • Should I die, give it to my son.
 • Were I to meet the author, I would ask him for an autograph.
 • Suppose you died tomorrow, what would your family become.
 • Take it, in case you need it.
 • Had it been my birthday, she would have baked me a cake.

Dla Anglików istnieją cztery podstawowe sytuacje, w których używamy zdań warunkowych. Numeruje je się od zera. Dodatkowo rozróżniane są warunki mieszane.


Comments

Cytat: Uwaga: Należy

Cytat:
Uwaga: Należy podkreślić pewien szczegół związany z interpunkcją angielską. Kiedy if clause pojawia się na początku zdania oddzielamy ją od main clause przecinkiem. W przypadku, kiedy zdanie rozpoczyna się od main clause przecinka już nie stosujemy.

If you read this article, you can use a computer = You can use a computer, if you read this article.

Nierozumiem!!

W drugim zdaniu nie powinno

W drugim zdaniu nie powinno byc przecinka

Ja też nie :) piszą, że nie

Ja też nie :) piszą, że nie stawia się przecinka, a przecinek jest. Bez sensu ;/

Po prostu sami się pomylili-

Po prostu sami się pomylili- zdarza się. W drugim zdaniu nie stawia się przecinka.