Zwroty techniczne

Dzień dobry

mam problem z tłumaczeniem niektórych zwrotów technicznych, potrzebnych do napisania pracy, a korzystam głownie anglojęzycznej bibliografii.

Scan Axis - to kierunek (oś) skanowania głowicą ultradźwiękową

Index Axis - oś kierunek czego?

Dla ułatwienia podaję rysunek dotyczący zagadnienia:
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ndt.net%2Fforum%2Ffiles%2Fqq%25E6%2588%25AA%25E5%259B%25BE20151124151117.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ndt.net%2Fforum%2Fthread.php%3FmsgID%3D61074&docid=Wh41b_80wGdRIM&tbnid=DrdBIdSaOkegSM%3A&vet=10ahUKEwiEn4yF44DUAhUDtBQKHcMrCGQQMwhRKCIwIg..i&w=563&h=453&bih=920&biw=1920&q=olympus%20scan%20data%20presentation&ved=0ahUKEwiEn4yF44DUAhUDtBQKHcMrCGQQMwhRKCIwIg&iact=mrc&uact=8