Znaczenie TOO BAD

Co to znaczy po polsku TOO BAD?


TOO BAD to idiomatyczne

TOO BAD to idiomatyczne wyrażenie, dość często stosowane w języku angielskim. Najczęściej tłumaczone jest na szkoda, a to pech, wielka szkoda, to fatalnie,

Występuje w formie:
too bad
it's too bad
that's too bad

Generalnie samo TOO BAD to skrót od "That is too bad", "It is too bad that".

Wyjaśnienie po angielsku najlepiej oddające istotę TOO BAD to byłoby "that's a pity", "that's unfortunate."

Synonimy do TOO BAD

Synonimy to that's a pity, that's a shame, what a pity, what a shame

Przykładowe zdania z too bad

It is too bad that you could not come to the party.
Szkoda, że ​​nie mógłeś przyjść na imprezę.

It is too bad that you didn't win. Szkoda, że nie wygrałeś.

"Mike is sick in bed today." "That's too bad." "Mike leży dziś chory w łóżku." "A to pech!"

Too bad that I didn't go to the store today. It is going to rain tomorrow.
Szkoda, że ​​nie poszedłeś dziś do sklepu. Jutro będzie padać.

"I hurt my foot on our little hike" "That's too bad."
Zraniłem się w stopę w trakcie naszej małej wędrówki "" To nie za dobrze"

"My aunt just passed away. "That's too bad."
Ciotka właśnie zmarła. "Przykro mi."

"I can't come on Sunday." "That's too bad, the tickets have already been bought." "Nie mogę przyjść w niedzielę." "To niedobrze, bilety zostały już zakupione."