Zmiana czasu po angielsku - daylight saving time

1 post / 0 new
portret użytkownika amiga
Offline
Joined: 01/14/2008
Zmiana czasu po angielsku - daylight saving time

Jakie wyrażenia można użyć mówiąc o zmianie czasu?

clock goes back
clock goes forward

Do clocks go back or forward tonight?

In many countries clocks go back in October and forward in March

zmiana czasu po angielsku


__________________

nawóz wapniowy - producent wysokiej jakosci nawozów wapniowych i srodków wapniowych poprawiajacych jakosc gleby w rolnictwie. Najlepszy dostawca wapna i nawozów rolniczych w Inowrocławiu, działający w całym województwie kujawsko-pomorskim.