Zestawienie czasów angielskich - tabela

Zestawienie czasów angielskich to podsumowanie najważniejszych charakterystycznych cech każdego z czasów angielskich, umiejscowione w tabeli. Każdy czas składa się z krótkiego opisu użycia, słów, po których możemy rozpoznać dany czas oraz trzech przykładowych zdań pokazujących konstrukcję zdania (twierdzenie, przeczenie i pytanie.

Czas

Affirmative/Negative/Question

Twierdzenie / Przeczenie / Pytanie

Użycie Charakterystyczne słowa
Simple Present A: She works.
N: She does not work.
Q: Does she work?
 • czynność dziejąca się w teraźniejszości raz, nigdy bądź powtarzana kilka razy
 • fakty
 • czynności następujące po sobie
 • działania określone w rozkładzie jazdy lub harmonogramie
always, every …, never, normally, often, seldom, sometimes, usually
if sentences type I (If I talk, …)
Present Continuous A: She is working.
N: She is not working.
Q: Is she working?
 • działanie odbywające się w momencie mówienia
 • działanie odbywające się jedynie w ograniczonym czasie
 • działania zaplanowane na przyszłość
at the moment, just, just now, Listen!, Look!, now, right now
Simple Past A: She worked.
N: She did not work.
Q: Did she work?
 • czynność wykonywana w przeszłości raz, nigdy lub kilkakrotnie
 • działania, które mają miejsce jedno po drugim
 • czynność odbywająca się w środku innej czynności
yesterday, 5 minutes ago, in 2013, the other day, last Monday
if sentence type II (If I talked, …)
Past Continuous A: She was working.
N: She was not working.
Q: Was she working?
 • Czynność trwająca w określonym czasie w przeszłości.
 • czynności odbywające się w tym samym czasie
 • czynność, która została przerwana przez inną czynność w przeszłości
when, while, as long as
Present Perfect A: She has spoken.
N: She has not spoken.
Q: Has she spoken?
 • położenie nacisku na wynik
 • akcja, która nadal trwa (a zaczęła się w przeszłości).
 • działanie, które niedawno ustało.
 • zakończona akcja, która ma wpływ na teraźniejszość.
  działania, które miały miejsce raz, nigdy lub kilka razy przed momentem wystąpienia
already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now
Present Perfect Continuous A: He has been working.
N: He has not been working.
Q: Has he been working?
 • położenie nacisku na przebieg lub czas trwania czynności (nie wynik)
 • czynności, które ostatnio ustały lub nadal trwają.
 • zakończona czynność, która wpłynęła na teraźniejszość.
all day, for two years, since 2012, how long?, the whole day
Past Perfect A: He had spoken.
N: He had not spoken.
Q: Had he spoken?
 • czynność odbywająca się przed określonym czasem w przeszłości
 • czasami wymienne z Past Perfect Continuous.
  położenie nacisku jedynie na fakt (nie czas trwania)
already, just, never, not yet, once, until that day
if sentence type III (If I had talked, …)
Past Perfect Continuous A: He had been working.
N: He had not been working.
Q: Had he been working?
 • czynność odbywająca się przed określonym czasem w przeszłości
 • czasami wymienne z past perfect
 • położenie nacisku na czas trwania lub przebieg działania
for, since, the whole day, all day
Future Simple A: He will work.
N: He will not work.
Q: Will he work?
 • czynność, na którą nie można mieć wpływu w przyszłości
 • spontaniczna decyzja
 • założenie dotyczące przyszłości
in a year, next …, tomorrow
Warunek typ I (If you ask her, she will help you.)
założenie: I think, probably, perhaps
Future Simple

(going to)

A: He is going to work.
N: He is not going to work.
Q: Is he going to work?
 • decyzja podjęta na przyszłość
 • wniosek dotyczący przyszłości
in one year, next week, tomorrow
Future Continuous A: He will be working.
N: He will not be working.
Q: Will he be working?
 • działania, które będą miały miejsce w określonym czasie w przyszłości.
 • działanie, które na pewno wydarzy się w niedalekiej przyszłości.
in one year, next week, tomorrow
Future Perfect A: He will have spoken.
N: He will not have spoken.
Q: Will he have spoken?
 • działanie, które zostanie zakończone w określonym czasie w przyszłości
by Friday, in a week
Future Perfect Continuous A: He will have been working.
N: He will not have been working.
Q: Will he have been working?
 • działania, które mają miejsce przed określonym czasem w przyszłości
 • położenie nacisku na przebieg działania
for …, the last couple of hours, all day long

Tabela z zestawieniem czasów

Tabela z zestawieniem czasów angielskich to świetna powtórka czasów angielskich, dzięki krótkiemu podsumowaniu, można skumać różnice między poszczególnymi czasami i zrozumieć czym się różnią. Jak dla mnie wszystkie zagadnienia gramatyczne powinny być tworzone w formie takich zestawień czy tabeli