Zdanie do przetłumaczenia

2 posts / 0 new
Last post
Niezarejestrowany
Zdanie do przetłumaczenia

Witam, jak można przetłumaczyć zdanie: "Noc jest po to, aby słońce mogło wstawać"


Niezarejestrowany (not verified)
The night is for the Sun

The night is for the Sun could rising up.