Wyjątkowy słownik - uczymy się nowych słówek

1.
choosy [t∫u:zi] (about/over sth) ► wybredny/a (taki/taka, którego/którą trudno zadowolić, który/a ma duże wymagania co do jakości czegoś)

He is choosy about whisky.

People who are choosy are difficult to please because they will only accept something if it is exactly what they want, or only if it is of very high quality.

picky [pɪki] (about/over sth) ► wybredny/a (taki/taka, którego/którą niewiele rzeczy jest w stanie zadowolić)

She is a picky person as she likes a small range of things.

2.
absent-minded [æbsənt’maɪndɪd] ► roztargniony/a (zapominalski/a, nieuważny/a)

Someone absent-minded is forgetful and inattentive.

She is an absent-minded student.

abstracted [æbˈstræktɪd] ► roztargniony/a (zamyślony/a)

Someone abstracted is wrapped up in thought.

He stood there completely abstracted.

distracted [dɪs’træktɪd] ► roztargniony/a, rozkojarzony/a (niepotrafiący/a się skoncentrować)

Someone distracted is shaken, clearly unable to concentrate.

He is a distracted driver.

3.
disappoint [dɪsə’pɔɪnt] ► rozczarować/rozczarowywać, zawodzić (przynieść komuś zawód)

Her performance disappointed me.

disillusion [dɪsɪ’lu:ʒn] ► rozczarować/rozczarowywać (rozwiać/rozwiewać czyjeś złudzenia)

The political situation disillusioned me.

4.
bring [brɪŋ] ► przynieść/przynosić coś komuś (z miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie przebywa)
You bring something from where you now are, as in

Since you're in the kitchen, could you bring me a glass of water when you come back?

fetch [fet∫] ► przynieść/przynosić coś komuś (z innego miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie nie przebywa)
You fetch something that is elsewhere, as in

Would you fetch me my glasses when you're upstairs?

5.
convince [kən’vɪns] ► przekonać, przekonywać (przytoczyć/przytaczać odpowiednie argumenty, dowieść prawdziwości lub słuszności czegoś)

He convinced me that it was true.

persuade [pə’sweɪd] ► przekonać, przekonywać (namawiać/namówić kogoś do czegoś)

He persuaded me to see a doctor.

Po więcej informacji na temat słówek, proszę się kontaktować z autorem 4ad@gazeta.pl


Niezarejestrowany

Niezarejestrowany wrote:
1.
choosy [t∫u:zi] (about/over sth) ► wybredny/a (taki/taka, którego/którą trudno zadowolić, który/a ma duże wymagania co do jakości czegoś)

He is choosy about whisky.

People who are choosy are difficult to please because they will only accept something if it is exactly what they want, or only if it is of very high quality.

picky [pɪki] (about/over sth) ► wybredny/a (taki/taka, którego/którą niewiele rzeczy jest w stanie zadowolić)

She is a picky person as she likes a small range of things.

2.
absent-minded [æbsənt’maɪndɪd] ► roztargniony/a (zapominalski/a, nieuważny/a)

Someone absent-minded is forgetful and inattentive.

She is an absent-minded student.

abstracted [æbˈstræktɪd] ► roztargniony/a (zamyślony/a)

Someone abstracted is wrapped up in thought.

He stood there completely abstracted.

distracted [dɪs’træktɪd] ► roztargniony/a, rozkojarzony/a (niepotrafiący/a się skoncentrować)

Someone distracted is shaken, clearly unable to concentrate.

He is a distracted driver.

3.
disappoint [dɪsə’pɔɪnt] ► rozczarować/rozczarowywać, zawodzić (przynieść komuś zawód)

Her performance disappointed me.

disillusion [dɪsɪ’lu:ʒn] ► rozczarować/rozczarowywać (rozwiać/rozwiewać czyjeś złudzenia)

The political situation disillusioned me.

4.
bring [brɪŋ] ► przynieść/przynosić coś komuś (z miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie przebywa)
You bring something from where you now are, as in

Since you're in the kitchen, could you bring me a glass of water when you come back?

fetch [fet∫] ► przynieść/przynosić coś komuś (z innego miejsca/pomieszczenia, gdzie się aktualnie nie przebywa)
You fetch something that is elsewhere, as in

Would you fetch me my glasses when you're upstairs?

5.
convince [kən’vɪns] ► przekonać, przekonywać (przytoczyć/przytaczać odpowiednie argumenty, dowieść prawdziwości lub słuszności czegoś)

He convinced me that it was true.

persuade [pə’sweɪd] ► przekonać, przekonywać (namawiać/namówić kogoś do czegoś)

He persuaded me to see a doctor.

Po więcej informacji na temat słówek, proszę się kontaktować z autorem 4ad@gazeta.pl