Witam

Witam, potrzebuje zeby ktos sprawdzil i ewentualnie poprawil przetlumaczony tekst, jest to dla mnie bardzo wazne z gory dziekuje.

Streszczenie,

Przedmiotem prezentowanych badan byla ocena zywotnosci pylku pieciu odmian lachenali,(Rosabeth,Namakwa,Ronina,Rupert and Ramaund),wysadzonych w szkarni w różnych terminach, tj. W Grudniu, Styczniu i Lutym. Analize zywotnosci pyłku prowadzono o indukcje kiełkowania pyłku na pożywkach agarowych,różniąca sie zawartoscia sacharozy (5%,10%,15%). Stwierdzono ze badane odmiany roznily sie poziomem zywotnosci pyłku jak i obserwowany roznice w liczbie kielkujacych ziaren pylku w zaleznosci o terminu sadzenia cebul.

a Tu angielski:

Summary,

The purpose of the presented investigations is to estimate a pollen vitality,in five varieties of Lachenalia (Rosabeth,Namakwa,Ronina,Rupert and Ramaund) planted in greenhouse on December,January and February.. An analysis of pollen vitality is made based on pollen germination indcution at Agarose Lysogeny Broths, with different sucrose content ( 5% , 10% , 15% ). It was stated that the tested varieties differed of pollen vitality, as also diferences between number of germinating pollen grains depending on time the bulb was planted, were observed.