Uprzejmie proszę o przetłumaczenie

Krew to płynna tkanka .
Składa się z:
- krwinek czerwonych, które są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek
- krwinek białych, które są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami
- płytek krwi odpowiedzialnych za zatrzymanie krwawienia
- osocza odpowiedzialnego za transport wody i substancji odżywczych do komórek


Blood is a liquid tissue. It

Blood is a liquid tissue.
It comprises:
-red blood cells which are responsible for transport of oxygene to all cells
-leucocytes which are responsible for defence the body against infection
-platelets responsible for stop the bleeding
-plasma responsible for transport of water and nutrients to all cells