Translate the sentences from Polish into English (tenses: present perfect, present simple, past simple, present continuous)

Translate the sentences from Polish into English (tenses: present perfect, present simple, past simple, present continuous)

Translate the sentences:

1. One przeprowadziły się do Warszawy w 1990 roku. Mieszkają na bielanach od 22 lat.

2. Kasia sprzedała swój ulubiony zielony samochód. Teraz jeździ do pracy rowerem.

3. Moi sąsiedzi są bardzo mili. Co roku wyjeżdżamy razem na wakacje zagranice.

4. Jeszcze nie naprawiłem telewizora i dlatego nie mogę oglądać piłki nożnej.

5. Malujemy tą ścianę od 6 godzin. Obawiam się, że nie mamy wystarczająco czerwonej farby.

6. Jestem strasznie głodna. Jeszcze nie jadłam lunchu.

7. Poznaliśmy się w szkole podstawowej. Jesteśmy przyjaciółmi od 30 lat.

8. Pamiętam tą straszną historię, kiedy 3 lata temu zgubiliśmy kluczyki od samochodu w górach.

9. Kiedy zadzwoniłem do szpitala, żeby umówić wizytę, recepcjonistka była bardzo niemiła.

10. Kasia zrobiła 3 błędy w swojej pracy domowej.

The key:

1. They moved to Warsaw in 1990. They have lived in bielany for 22 years.
2. Kasia sold her favourite green car. She cycles to works now.
3. My neighbours are very nice. Every year we go on holiday aborad together.
4. I haven’t fixed the TV yet and that’s why I can’t watch football.
5. We’ve been painting this wall for 6 hours. I’m afraid we don’t have enough of red paint.
6. I’m very hungry. I haven’t had lunch yet.
7. We met in a primary school. We have been friends for 30 years.
8. I remember that terrible story when we lost the car keys in the mountains 3 years ago.
9. When I called the hospital to make an appointment the receptionist was very rude.
10. Kasia made 3 mistakes in her homework.