tłumaczenie tekstu

Mam do przetłumaczenia na język angielski streszczenie pracy magisterskiej. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Celem pracy było porównanie przebiegu ciąży i zdrowia kobiet, w zależności od wieku zajścia w pierwszą ciążę. Badane były kobiety w wieku menopauzalnym, w dwóch kategoriach wieku zajścia w pierwszą ciążę: przed lub po ukończeniu 30 lat. Przebieg ciąży był oceniany na podstawie informacji dotyczących samopoczucia w poszczególnych trymestrach, ewentualnych nieprawidłowości, które wystąpiły w ciąży i długości ciąży. Zdrowie kobiet było oceniane na podstawie informacji o tym czy od momentu urodzenia pierwszego dziecka do chwili badania wystąpiły choroby układu rozrodczego lub piersi.
Na podstawie anonimowej ankiety zbadano 106 kobiet w wieku od 45 do 72 lat które mają dzieci.
Kobiety, które w pierwszą ciążę zachodzą przed 30. rokiem życia częściej deklarują dobre samopoczucie i występuje u nich mniej komplikacji związanych z ciążą i porodem. U kobiet, które nie zgłaszały nieprawidłowości w trakcie trwania ciąży w przyszłości rzadziej występowały choroby układu rozrodczego lub piersi. Kobiety, które po porodzie podjęły karmienie piersią i karmiły dłużej są mniej narażone na wystąpienie nowotworów piersi niż karmiące krótko. Nowotwory piersi częściej występują u kobiet, które pierwsze dziecko urodziły po 35. roku życia.


tłumaczenie tekstu

Jesli nikt nie bedzie mi w stanie pomóc to prosze chociaż o pomoc w korekcie tłumaczenia, które spróbowałam zrobić. :)

The aim of the study was to compare pregnancy and health of women, depending on age at first pregnancy occurrence. Were studied menopausal women in two age categories becoming the first pregnancy: before or after completion of 30 years. Pregnancy was evaluated on the basis of information on well-being in different trimesters, possible irregularities in pregnancy and gestation length. Women's health was evaluated on the basis of information about whether the birth of the first child to the time of the study there were reproductive disorders or chest.
On the basis of an anonymous survey examined 106 women aged from 45 to 72 years who have children.
Women who become pregnant in the first place before 30 years of age often declare feeling good and they have a less complications related to pregnancy and childbirth. Women who reported no irregularities during pregnancy in the future less frequent reproductive disorders or chest. Women who have postpartum and breastfeeding have taken longer fed they are less at risk of developing breast cancer than breast-feeding shortly. Breast cancers are more common in women who have their first child born after 35 years