Tłumaczenie 1 zdanie na polski

3 posts / 0 new
Last post
Tłumaczenie 1 zdanie na polski

transcripts of cockpit voice recorders, not the voice recorders itself


zapisy rejestratorów rozmów w

zapisy rejestratorów rozmów w kabinie, a nie sam dyktafony

zapisy rejestratorów rozmów w

zapisy rejestratorów rozmów w kabinie, a nie sam dyktafony