Strona bierna - grown

Które zdanie w stronie biernej jest poprawne i dlaczego? A może oba są poprawne? Bardzo proszę o wyjaśnienie. W jakim kontekście/kontekstach używamy tu czasownika grown... chyba ma więcej niż jedno znaczenie...

Potatoes were brought into Europe from South America in the 16th century.
1) They hadn't grown in Europe before /czy/
2) They hadn't been grown in Europe before.


Niezarejestrowany wrote:Które

Niezarejestrowany wrote:
Które zdanie w stronie biernej jest poprawne i dlaczego? A może oba są poprawne? Bardzo proszę o wyjaśnienie. W jakim kontekście/kontekstach używamy tu czasownika grown... chyba ma więcej niż jedno znaczenie...

Potatoes were brought into Europe from South America in the 16th century.
1) They hadn't grown in Europe before /czy/
2) They hadn't been grown in Europe before.

Oba sa gramatyczne, choc oba sa zbedne jako ze nie wnosza nic nowego po zdaniu wprowadzajacym "Potatoes were brought..."