sprawdzenie przetłumaczonego tekstu - pilnie potrzebne

Witam!

Pilnie potrzebuję pomocy w kwestii sprawdzenia czy dany tekst jest dobrze przetłumaczony.

TEKST W J. POLSKIM

Oferta

dotyczy: wylewania łożysk.

W związku z powstaniem nowej linii produkcyjnej oraz wdrożeniem nowoczesnej technologii, pragniemy przedstawić Państwu nową ofertę na wytapianie łożysk.

Korzystamy z odlewni produkującej tuleje pierścienie i wałki o średnicach zewnętrznych do 2000mm oraz odlewni wylewania panewek stopami łożyskowymi.

Produkcja oparta jest na nowoczesnej technologii odlewania odśrodkowego w szybko-wirujących kokilach. Zapewnia to zminimalizowanie do zera ryzyko powstania wad odlewniczych.

Przeprowadzamy badania własności mechanicznych wyrobów. Wykonujemy analizę składu chemicznego wykonanych odlewów, badania penetracyjne i ultradźwiękowe.

Stosowane technologie odlewnicze:
* odlewanie odśrodkowego
* odlewanie kokilowe
* odlewanie warstwowe
* obróbka mechaniczna

Posiadane certyfikaty:

● PN- EN ISO 14001 : 2005 z zakresu odlewów z metali
nieżelaznych

● PN – EN ISO 9001 : 2001 produkcja odlewów z metali
nieżelaznych

Poniżej załączamy przykładowe zdjęcia panewek po śrutowaniu oraz cennik wylania niektórych łożysk. Sądzimy, że da to Państwu obraz jak korzystna okaże się współpraca z naszą firmą.

TEKST W J. ANGIELSKIM

The offer

concerns: of pouring out bearings.

By reason of coming into existence of the new production line as well as implementing the modern technology, we want to describe the new offer for smelting bearings for you.

We are using the foundry producing cornets, rings and rollers about external diameters to 2000 mm and the foundry of pouring out of bearings with bearing bases.

The production is based on the modern technology of centrifugal casting in quickly whirling chills. This minimizing guarantees comings into existence of casting defects to zero risk.

We are conducting the research on the property of mechanical products. We perform analysis of the chemical composition of made casts, penetrative surveys and ultrasonic.

Applied casting technologies:

* centrifugal pouring out
* chill casting
* layered pouring out
* mechanical processing

Held certificates:

•PN- EN ISO 14001 : 2005 from the range of casts of non-ferrous metals

• PN – EN ISO 9001 : 2001 production of casts of non-ferrous metals

Below we are enclosing model photographs of bearings after the shot-blasting and price list of pouring some bearings out. We think that an image will give it to you how a cooperation with our company will turn out to be beneficial

BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY ZA POMOC !