sprawdzenie i poprawki w tłumaczenu

You can find almost every local and international clothing brand for sale at Sarojini Nagar Market. Prices are the lowest in the city and the quality of clothes is excellent. The market is famous for selling left-over export-quality clothing at bargain prices. None of the shops in the market offer a place to try on the clothes, so you must decide if you want an item of clothing simply by looking at it. Clothing prices are so unbelievably low there isn't any real reason to complain, thought

W sprzedaży na Targu Sarojini Nagar można znaleźć prawie wszystkie lokalne i międzynarodowe marki odzieży.Ceny są najniższe w mieście i jakość ubrań jest doskonała. Rynek słynie ze sprzedawania pozostałej eksportowo-markowej odzieży w okazyjnych cenach .Żaden ze sklepów w rynku nie oferuje miejsca, aby przymierzyć ubrania, więc musi zdecydować, czy chcesz kupic ubranie po prostu patrząc na to. Ceny odzieży są tak nieprawdopodobnie niskie, nie ma żadnych prawdziwych powodów do narzekań, myśli.