Prepositions - Różnica między 'TO' i 'FOR' - lekcja wideo

TO używamy w następujących sytuacjach:

 • Destination - cel podróży

“We’re going to Paris.”

 • What time it is - w odpowiedziach na pytanie, która jest godzina

“It’s a quarter to 2.”

 • Distance - odległość

“It’s about ten miles from my house to the university.”

 • Comparing - porównaniach

“I prefer sleeping to working.”

 • Giving - przekazywaniu czegoś komuś

“I gave the book to my sister.”

 • Motive/Reason – with verb - motyw, cel (z czasownikiem!)

“I came here to see you.”

 

to cz for angielski

 

FOR używamy w:

 • Benefits - korzyść

"Yogurt is good for your digestion.”

 • Period of time - okres czasu

“We’ve lived here for 2 years.”

 • Schedule - harmonogram

“I made an appointment for May 3.”

 • Agree with- zgadzanie się z kimś/czymś

“Are you for or against the development of nuclear weapons?”

 • Doing something to help someone - pomaganie, robienie czegoś dla kogoś

“Could you carry these books for me?”

 • Motive/Reason – with noun - motyw, cel (z rzeczownikiem!)

“Let’s go out for a drink.”

 • Function – with verb (-ing form)

“A ladle is a big spoon used for serving soup.”
 

TO jest zawszy używane z czasownikiem, a FOR jest używane z rzeczownikiem:

 • I came to New York  to work. (TO work - TO + verb)
 • I came to New York  for a new job. (FOR a new job - FOR + noun)

 

Sprawdź się:

Quiz - to czy for