Przetłumaczenie streszczenia

Proszę o przetłumaczenie:

Celem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących składu chemicznego moszczu i wina, całkowitej zawartości polifenoli, a także ocena zawartości resweratrolu. Pomiary rozpoczęto od zbadania soku z winogron (moszczu), następnie prowadzono je przez cały okres fermentacji wina, a zakończono na rocznym produkcie w celu prześledzenia zmian w składzie chemicznym wina i zawartości polifenoli w winie na różnych etapach produkcji. Materiał badań stanowiło wino Czarne z Winnicy Świdnickiej, aby porównać wyniki badań, analizowano również inne czerwone wytrawne wino dostępne na rynku.
Wykazano wysoką zawartość resweratrolu w Winie Czarnym ok. 180 mg/l, w porównaniu z badanym winem komercyjnym Chāteau Barrail Bordeaux 25 g/l. Wykazano obecność innych stilbenów w badanych winach, jednak ich zawartość Winie Czarnym była zdecydowanie wyższa, co może wynikać z przedłużonej maceracji oraz charakterystyki odmiany winorośli