Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku - porady

Rozmowa tel. z ew. pracodawcą

Useful Phrases

 

 • Good morning, this is Deary&Deary office, how can I help you?
 • Good morning. My name is Alison Meade. I’m calling about the ad published in today’s ŻYCIE WARSZAWY. Could you put me through to Mr Deary, please?
 • I certainly will.

(…)

ten minutes later…

 • I look forward to hearing from you. Thank you.
 • Thank you for calling, Miss Meade. Goodbye.

Useful Vocabulary

 • to attach, to enclose – dołączyć
 • closing date – termin ostateczny
 • advertisement, advert, ad – ogłoszenie, reklama
 • part-time job – praca w niepełnym wymiarze godzin
 • position – zajmowane stanowisko
 • application form – formularz zgłoszeniowy
 • company – spółka, przedsiębiorstwo
 • CV (curriculum vitae) – życiorys, streszczenie
 • experience – doświadczenie
 • exam – egzamin
 • appointment – umówione spotkanie
 • job – praca, zajęcie
 • to make an appointment – umawiać się na spotkanie
 • to put through – połączyć telefonicznie
 • available – dostępny, osiągalny
 • to call, to phone – telefonować
 • reference – referencja, polecenie
 • course – kurs
 • reply – odpowiedź
 • resume – życiorys, streszczenie
 • to suit – pasować
 • full-time job – praca w pełnym wymiarze godzin
 • to graduate – zostać absolwentem uczelni wyższej, uniwersytetu
 • to take a job – podjąć pracę
 • to receive – otrzymać
 • to put down, to write down - zapisać

Szkoła Językowa Opole - English Academy - english-academy-opole.pl