prosze o spradzenie zdań

The shopping is in the kitchen- Zakupy są w kuchni
:You' ve probably broken your leg when you fell off the bike- Prawdopodobnie złamałeś nogę kiedy spadłeś z roweru
:Yes I ‘ll bring it you- Tak przyniose ci go
:I’ll bring you cup of hot tea with lemon- przyniose ci gorącej cherbaty z cytryną
You put on your T- shirt on inside out- Włożyłeś podkoszulek na lewa stronę
You warm yourself - rozgrzejesz sie
it's cold here_ zimno tu
Explain your behavior to me- wyjasni mi swje zachowanie
Why are you being so unpleasant to me- dalczego jesteś dla mnie taki nie miły


The groceries are in the

The groceries are in the kitchen
" you have probably broke your leg when you fell off the bike
" yes, I will bring it to you"
I will bring you a cup of hot tea with lemon
You put your t shirt inside out
you will warm yourself you can warm yourself
it is cold in here
please explain your behavior to me
last sentence is OK