Prosze o przetlumacznie napisanych przeze mnie piosenek!

2 posts / 0 new
Last post
Prosze o przetlumacznie napisanych przeze mnie piosenek!

Bardzo prosze o przetlumaczenie. Są to teksty do moich utworów, więc bardzo mi pomozecie tłumacząc je. Z góry dzięki....

1.

Przesadzilem....za dużo kleju w mojej głowie
Życie...tak nudne gdy nie umierasz
Kłamca...zbyt długo cię znam
Powiedz coś...nie chcesz być spontaniczny

Zdejmij ten uśmiech

Ratuj...wyjdź z bunkru
Usiądź... czemu jesteś taki naiwny?
Bądź niepewny...zanurz palce w gęstej kawie
Krzycz na mnie po cichu...tak blisko do nieba

2.

Zapomniałem, że istniejemy
Moje oczy skierowane w dół
Nawet tam nie znajdziemy sobie miejsca
Strzelaj na oślep! Będziesz naszym zbawieniem

Zniszcz co pozostało
Twoja pieprzona pewność, że wszystko będzie dobrze

Ostatni życzenie, cyrkowy uśmiech
Nie podnoś się, nie próbuj...
Zapomniałem, że istniejemy


Nie wiem, czy nie ma

Nie wiem, czy nie ma błędów, ale:
1.
I've exaggerated... too much glue in my head
Life... is so boring if you never die
Liar... I know you too long
Say something ... you don't want to be sponaneous

Take off this smile

Save yourself... get out from bunker
Sit down... why are you so naive?
Be uncertain... dip your fingers in thick coffee
Shout at me noiselessly .... it's so close to haeven

2.
I've forgotten, that we exist
My eyes are turn down
Even there we won't find our place
Shot in the dark! You'll be our salvation

Destroy these remains
Your damn certainty that everything be all right

Last wish, circus smile
Don't lift, don't try...
I've forgotten, that we exist

Jane

__________________

Jane