Proszę o przetłumaczenie na jezyk polski pilne potrzebuję to od teraz :))

Some animals like dolphins or bees have ways of communicating but only humans like using language for fun.Some chimpanzees have learnt sign language but they can only copy language - they dont really communicate.

 

Human language probably started between 40,000 and 50,000 years ago when people started to live and hunt together.However those people didnt speak very well they could only use thir voices like small babies.

 

Today ,we know about 4,000-5,000 languages in the world.But there are  probably more that we havent discovered yet.


Some animals like dolphins

Some animals like dolphins or bees have ways of communicating but only humans like using language for fun.Some chimpanzees have learnt sign language but they can only copy language - they dont really communicate.

Niektóre zwięrzęta, takie jak delfiny czy pszczoły znają sposoby komunikowania się, niemniej tylko ludzie potrafią używać języka dla zabawy. Niektóre szympansy nauczyły się porozumiewać za pomocą znaków, niemniej one tylko kopiują te gesty, tak na prawdę nie potrafią się porozumiewać 

Human language probably started between 40,000 and 50,000 years ago when people started to live and hunt together.However those people didnt speak very well they could only use thir voices like small babies.

Ludzki język rozwinął się między 40 a 50 tys lat temu, kiedy to ludzie zaczęli żyć razem i polować. Niemniej ci ludzie używali do komunikowania się dzwięków jak u małych niemowląt, nie znali słów.

Today ,we know about 4,000-5,000 languages in the world.But there are  probably more that we havent discovered yet.

Obecnie znamy ok 4-5 tys języków na całym świecie. Prawdopodobnie jest ich więcej, niemniej nie zostały jeszcze odkryte.