Proszę o pomoc w przetłumaczeniu tesktu na język angielski.

Celem pracy jest przeprowadzenie badań określających wpływ obróbki cieplnej na strukturę, własności mechaniczne i temperaturę przejścia w stan kruchy stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości gatunku Xabo 890.
W związku z tym praca obejmuje badania określające szereg własności mechanicznych, między innymi próbę twardości, statyczną próbę rozciągania, próbę udarności dzięki, której wyznacza się temperaturę przejścia badanej stali w stan kruchy.
Zakres pracy obejmuje również badania metalograficzne. Za pomocą mikroskopu świetlnego dokonuje się obserwacji struktury badanego materiału, natomiast przy użyciu mikroskopu elektronowego, skaningowego dokonuje się badania fraktograficznego (badania przełomów).