Proszę o pomoc

3 posts / 0 new
Last post
Proszę o pomoc

 Mam zdania do uzupełnienia szukałem w słowniku, próbowałem sam zrobić, ale nie mogę nic wymyśleć :( nie jestem dobry z angielskiego, sprawia mi wiele trudności

1. My mother is short - ...... ; she can't see at a distance.
2. He has a p...... job so he doesn't worry about his future.
3. A s...... person likes the company of other people.
4. Do you f...... meeting new people?
5. Do not annoy him - he is very hot - ...... .
6. Your mother's sister is your ...... .
7.I take ...... my mother because we both have blonde hair.
8. Now we live in a quiet n...... .
9. If you don't have time to cook you can always get a t...... .
10. Your brother's son is your ...... .
11. I don't look ....... my sister because she has got dark hair.
12. He doesn't get ...... with his elder brother.


8. neighbourhood 9. take

8. neighbourhood

9. take away

__________________

nawóz wapniowy - producent wysokiej jakosci nawozów wapniowych i srodków wapniowych poprawiajacych jakosc gleby w rolnictwie. Najlepszy dostawca wapna i nawozów rolniczych w Inowrocławiu, działający w całym województwie kujawsko-pomorskim.

niektóre odpowiedzi na Twoje pytania

1. SHORT- SIGHTED- krótkowzroczna

2. popular (?)

3. sociable- towarzyski

4. Do you FANCY (doing sth)- Czy masz ochotę (coś zrobić), Czy lubisz...?

5. HOT- TEMPERED- porywczy

6. aunt- ciocia

7. TAKE AFTER- przypominać kogoś (z wyglądu)

8.

9.

10. nephew- siostrzeniec 

11. LOOK LIKE- wyglądać jak

12. GET ON WELL- dogadywać sie, dobrze sie z kimś rozumieć 

P.S. Na drugi raz wejdź na www.ling.pl, tam znajdziesz wszystkie niezbędne inf.

Magdula

__________________

Magdula