Proszę o pomoc

 Mam zdania do uzupełnienia szukałem w słowniku, próbowałem sam zrobić, ale nie mogę nic wymyśleć :( nie jestem dobry z angielskiego, sprawia mi wiele trudności

1. My mother is short - ...... ; she can't see at a distance.
2. He has a p...... job so he doesn't worry about his future.
3. A s...... person likes the company of other people.
4. Do you f...... meeting new people?
5. Do not annoy him - he is very hot - ...... .
6. Your mother's sister is your ...... .
7.I take ...... my mother because we both have blonde hair.
8. Now we live in a quiet n...... .
9. If you don't have time to cook you can always get a t...... .
10. Your brother's son is your ...... .
11. I don't look ....... my sister because she has got dark hair.
12. He doesn't get ...... with his elder brother.


8. neighbourhood 9. take

8. neighbourhood

9. take away

niektóre odpowiedzi na Twoje pytania

1. SHORT- SIGHTED- krótkowzroczna

2. popular (?)

3. sociable- towarzyski

4. Do you FANCY (doing sth)- Czy masz ochotę (coś zrobić), Czy lubisz...?

5. HOT- TEMPERED- porywczy

6. aunt- ciocia

7. TAKE AFTER- przypominać kogoś (z wyglądu)

8.

9.

10. nephew- siostrzeniec 

11. LOOK LIKE- wyglądać jak

12. GET ON WELL- dogadywać sie, dobrze sie z kimś rozumieć 

P.S. Na drugi raz wejdź na www.ling.pl, tam znajdziesz wszystkie niezbędne inf.

Magdula