Proszę aby ktoś mi powiedział czy jest dobrze :PP

1 post / 0 new
Proszę aby ktoś mi powiedział czy jest dobrze :PP

Muszę napisać notatkę o przyszłych wakacjach.Jeżeli jest coś źle proszę poprawienie. Oto ta notatka :
I am spending next holidays in London. I am going there with my family. I am setting in the beautiful hotel with the swimming pool. I am living there three weeks. I am touring the big clock and merry-go-round. I am going by the red bus and I am ringing from the telephone. I am thinking exatly about this city because it is very interesting.