Prośba o pomoc w przetłumaczeniu tytułu

Jak w temacie, bardzo proszę o pomoc w przetłumaczeniu na angielsku:

Kształtowanie kultury organizacji w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym


Tłumaczenie

Creating organization culture in Kindergarten No. 4 with Integration Department.

(Forming/Shaping)the culture

(Forming/Shaping)the culture of the organization in Nursery No. 4 with the Integration (Branch?)

wg. mnie jakoś tak