PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINOUS - zdania do przetłumaczenia

9 posts / 0 new
Ostatni wpis
Offline
Joined: 10/23/2011
PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINOUS - zdania do przetłumaczenia

Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.

2. On lubi psy.

3. My robimy zakupy każdego dnia.

4. Czy lubisz herbatę?

5. Ty czasami wynosisz śmieci.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły.

7. Tata myje samochód w tym momencie.

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.

11. Teraz słucham muzyki.

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.

13. W tym momencie jem zupę.

14. Nienawidzę poniedziałków.

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.


Niezarejestrowany
antibaa wrote:Teoria jest już

antibaa wrote:
Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.

2. On lubi psy.

3. My robimy zakupy każdego dnia.

4. Czy lubisz herbatę?

5. Ty czasami wynosisz śmieci.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły.

7. Tata myje samochód w tym momencie.

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.

11. Teraz słucham muzyki.

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.

13. W tym momencie jem zupę.

14. Nienawidzę poniedziałków.

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Niezarejestrowany
Niezarejestrowany

Niezarejestrowany wrote:
antibaa wrote:
Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.

2. On lubi psy.

3. My robimy zakupy każdego dnia.

4. Czy lubisz herbatę?

5. Ty czasami wynosisz śmieci.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły.

7. Tata myje samochód w tym momencie.

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.

11. Teraz słucham muzyki.

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.

13. W tym momencie jem zupę.

14. Nienawidzę poniedziałków.

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Niezarejestrowany
antibaa wrote:Teoria jest już

antibaa wrote:
Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.

2. On lubi psy.

3. My robimy zakupy każdego dnia.

4. Czy lubisz herbatę?

5. Ty czasami wynosisz śmieci.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły.

7. Tata myje samochód w tym momencie.

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.

11. Teraz słucham muzyki.

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.

13. W tym momencie jem zupę.

14. Nienawidzę poniedziałków.

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Niezarejestrowany (niezweryfikowany)
kto zazwyczaj dostaje kwiaty?

kto zazwyczaj dostaje kwiaty?

Niezarejestrowany (niezweryfikowany)
antibaa wrote:Teoria jest już

antibaa wrote:
Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.

2. On lubi psy.

3. My robimy zakupy każdego dnia.

4. Czy lubisz herbatę?

5. Ty czasami wynosisz śmieci.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły.

7. Tata myje samochód w tym momencie.

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.

11. Teraz słucham muzyki.

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.

13. W tym momencie jem zupę.

14. Nienawidzę poniedziałków.

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Offline
Joined: 10/23/2011
Podaję poprawne

Podaję poprawne odpowiedzi:

1. Ja sprzątam mój pokój teraz. - I am cleaning / tiding my room now

2. On lubi psy. - He likes dogs.

3. My robimy zakupy każdego dnia. - We go shopping every day.

4. Czy lubisz herbatę? - Do you like tea?

5. Ty czasami wynosisz śmieci. - You sometimes empty the bin / take the rubish out.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły. - She is not going to school now.

7. Tata myje samochód w tym momencie. - Dad is washing the car at the moment

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer? - Does she often take a dog for a walk ?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często. - Ania and Zosia often go to cinema.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję. - My parents watch TV very often.

11. Teraz słucham muzyki. - Now, I am listening to music

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek. - Zosia goes to swimming pool every Monday.

13. W tym momencie jem zupę. - At the moment I am eating soup.

14. Nienawidzę poniedziałków. - I hate Mondays

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. - The sun rises in the East and sets in the West.

Niezarejestrowany (niezweryfikowany)
Podaję poprawne

Podaję poprawne odpowiedzi:

1. Ja sprzątam mój pokój teraz. - I am cleaning / tiding my room now

2. On lubi psy. - He likes dogs.

3. My robimy zakupy każdego dnia. - We go shopping every day.

4. Czy lubisz herbatę? - Do you like tea?

5. Ty czasami wynosisz śmieci. - You sometimes empty the bin / take the rubish out.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły. - She is not going to school now.

7. Tata myje samochód w tym momencie. - Dad is washing the car at the moment

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer? - Does she often take a dog for a walk ?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często. - Ania and Zosia often go to cinema.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję. - My parents watch TV very often.

11. Teraz słucham muzyki. - Now, I am listening to music

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek. - Zosia goes to swimming pool every Monday.

13. W tym momencie jem zupę. - At the moment I am eating soup.

14. Nienawidzę poniedziałków. - I hate Mondays

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. - The sun rises in the East and sets in the West.

Niezarejestrowany (niezweryfikowany)
test z angielskiego present continies

I I clean my room now.

He likes dogs.

We do shopping every day.

Do you like tea?

You sometimes wynosisz garbage.

She does not go to school now.

Dad washed the car at the moment.

Do it often comes with a dog for a walk?

Anna and Sophie go to the movies often.

. My parents watch television very often.

Now, listen to music.

Sophie goes to the pool every Monday.

At this point, I eat soup.

I hate Mondays.

The sun rises in the east and sets in the west.