PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINOUS - zdania do przetłumaczenia

Teoria jest już w innym wątku, więc daję zdania do poćwiczenia rozpoznawania czasów Present Simple i Present Continous.

Przetłumacz następujące zdania używając czasu Present Simple bądź Present Continuous

1. Ja sprzątam mój pokój teraz.
2. On lubi psy.
3. My robimy zakupy każdego dnia.
4. Czy lubisz herbatę?
5. Ty czasami wynosisz śmieci.
6. Ona nie idzie teraz do szkoły.
7. Tata myje samochód w tym momencie.
8. Czy ona często chodzi z psem na spacer?
9. Ania i Zosia chodzą do kina często.
10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję.
11. Teraz słucham muzyki.
12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek.
13. W tym momencie jem zupę.
14. Nienawidzę poniedziałków.
15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Jeśli chcemy przetłumaczyć te zdania, musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na wszystkie słowa, które od razu określają nam jaki to jest czas. Te słówka to między innymi:
Present Continuous
now - teraz
at the moment - w tym momencie
Present Simple
every day - codziennie
always - zawsze (uwaga jest wyjątek always z continuous
often - często
never - nigdy

Jeśli do tego pamiętamy jeszcze kilka regułek stosowania czasów (np który czas używa się do zwyczajów, zjawisk przyrody?), to przetłumaczenie zdań będzie proste.

Poniżej przedstawiam tłumaczenie zdań z tego zadania:

1. Ja sprzątam mój pokój teraz. - I am cleaning / tiding my room now
2. On lubi psy. - He likes dogs.
3. My robimy zakupy każdego dnia. - We go shopping every day.
4. Czy lubisz herbatę? - Do you like tea?
5. Ty czasami wynosisz śmieci. - You sometimes empty the bin / take the rubish out.
6. Ona nie idzie teraz do szkoły. - She is not going to school now.
7. Tata myje samochód w tym momencie. - Dad is washing the car at the moment
8. Czy ona często chodzi z psem na spacer? - Does she often take a dog for a walk ?
9. Ania i Zosia chodzą do kina często. - Ania and Zosia often go to cinema.
10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję. - My parents watch TV very often.
11. Teraz słucham muzyki. - Now, I am listening to music
12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek. - Zosia goes to swimming pool every Monday.
13. W tym momencie jem zupę. - At the moment I am eating soup.
14. Nienawidzę poniedziałków. - I hate Mondays
15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. - The sun rises in the East and sets in the West.


Zdania do tłumaczenia z

Zdania do tłumaczenia z Present Simple - zwróćcie uwagę - czynności powtarzane, czy to codziennie, czy co parę dni.

Does he play tennis? Czy on gra w tenisa? [nie teraz, tylko ogólnie czy umie grać]
Does the Sun circle the Earth? Czy słońce okrąża Ziemię?
Every twelve months, the Earth circles the Sun. Co dwanaście miesięcy Ziemia okrąża Słońce.
I often play football. Często gram w piłkę nożną.
My brother never forgets his wallet. Mój brat nigdy nie zapomina swojego portfela.
My sister always forgets her purse. Moja siostra zawsze zapomina o torebce.
The train does not leave at 10 AM. Pociąg nie odjeżdża o 10 rano.
The train leaves every morning at 6 AM. Pociąg odjeżdża codziennie rano o 6 rano.
Tina does not play basketball. Tina nie gra w koszykówkę.
When does the train usually leave? Kiedy pociąg zazwyczaj odjeżdża?
I work every day. Pracuję każdego dnia.

Zdania do tłumaczenia z Present Continuous - zwróćcie uwagę - czynności dotyczące obecnej sytuacji, tego co dzieje się teraz.

Are you coming to our home? Przychodzisz do naszego domu?
Are you listening to me? Słuchasz mnie?
Are you watching cricket on television? Oglądasz krykieta w telewizji?
He is going to the library. Idzie do biblioteki.
He is reading a book. Czyta książkę.
He is traveling around the world. Podróżuje po świecie.
I am helping him to do the task. Pomagam mu wykonać to zadanie.
I am not quarreling with you. Nie kłócę się z tobą.
My mom is cooking dinner. Moja mama gotuje obiad.
She is drinking coffee. Ona pije kawę.
They are playing football now. Teraz grają w piłkę nożną.
We are coming for shopping in this market. Idziemy na zakupy na tym rynku.
You are shopping in that market. Robisz zakupy na tym rynku.

Pomieszane zdania do

Pomieszane zdania do tłumaczenia - dwa czasy Present Simple i Continuous. Odpowiedzi znajdują się pod zdaniami. Najpierw tłumaczymy z polskiego na angielski:

Zdania w języku polskim:

Przyjdziesz dzisiaj wieczorem?
Czy on codziennie je ryż?
Pracuję w tej chwili.
Czy często przyjeżdża do Londynu?
Teraz gra w tenisa.
Przyjdziesz później do kina?
Nie przyjadą jutro na imprezę.
Nie gra teraz na pianinie.
Gra na pianinie każdego ranka. Sąsiedzi go nienawidzą.
Grasz w tenisa w tę sobotę?
W każdą niedzielę chodzą do restauracji.
Monika nie chodzi do kina zbyt często.
Zazwyczaj przychodzisz późno.
Mój tata zazwyczaj je obiad w domu.
Czy uczysz się co wieczór?
Czy zazwyczaj pracują do późna?
Nie wychodzisz później.
Nie pracuję dziś wieczorem.
Czy twoja dziewczyna pracuje w tej chwili?
Nie piję kawy zbyt często.
Tina teraz śpi.

Zdania przetłumaczone na angielski

Are you coming tonight?
Does he eat rice every day?
I am working at the moment.
Does he come to London often?
He is playing tennis now.
Are you coming to the cinema later?
They aren't coming to the party tomorrow.
He isn't playing the piano now.
He plays the piano every morning. His neighbours hate him.
Are you playing tennis this Saturday?
They go to a restaurant every Sunday.
Monica doesn't go to the cinema very often.
You usually arrive late.
My dad normally eats dinner at home.
Do you study every night?
Do they work late usually?
You aren't going out later.
I'm not working tonight.
Is your girlfriend working at the moment?
I don't drink coffee very often.
Tina is sleeping now.

kto zazwyczaj dostaje kwiaty?

kto zazwyczaj dostaje kwiaty?

Podaję poprawne

Podaję poprawne odpowiedzi:

1. Ja sprzątam mój pokój teraz. - I am cleaning / tiding my room now

2. On lubi psy. - He likes dogs.

3. My robimy zakupy każdego dnia. - We go shopping every day.

4. Czy lubisz herbatę? - Do you like tea?

5. Ty czasami wynosisz śmieci. - You sometimes empty the bin / take the rubish out.

6. Ona nie idzie teraz do szkoły. - She is not going to school now.

7. Tata myje samochód w tym momencie. - Dad is washing the car at the moment

8. Czy ona często chodzi z psem na spacer? - Does she often take a dog for a walk ?

9. Ania i Zosia chodzą do kina często. - Ania and Zosia often go to cinema.

10. Moi rodzice bardzo często oglądają telewizję. - My parents watch TV very often.

11. Teraz słucham muzyki. - Now, I am listening to music

12. Zosia chodzi na basen w każdy poniedziałek. - Zosia goes to swimming pool every Monday.

13. W tym momencie jem zupę. - At the moment I am eating soup.

14. Nienawidzę poniedziałków. - I hate Mondays

15. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. - The sun rises in the East and sets in the West.

test z angielskiego present continies

I I clean my room now.

He likes dogs.

We do shopping every day.

Do you like tea?

You sometimes wynosisz garbage.

She does not go to school now.

Dad washed the car at the moment.

Do it often comes with a dog for a walk?

Anna and Sophie go to the movies often.

. My parents watch television very often.

Now, listen to music.

Sophie goes to the pool every Monday.

At this point, I eat soup.

I hate Mondays.

The sun rises in the east and sets in the west.