praca

Proszę o przetłumaczenie działalność pedagogiczna stowarzyszenia przymierze
I frazy temat pracy . Dziękuję