Powtórzenie do matury z angielskiego

Powtórzenie do matury z języka angielskiego:

Poziom podstawowy:
https://poangielsku.com/poradnik-maturalny-z-jezyka-angielskiego-poziom-podstawowy/

Poziom rozszerzony:
https://poangielsku.com/poradnik-maturalny-z-jezyka-angielskiego-poziom-rozszerzony/

MATURA PODSTAWOWA - formy wypowiedzi wraz z przykładami:

https://poangielsku.com/wpis-na-bloga-po-angielsku/

https://poangielsku.com/post-na-forum-po-angielsku/

https://poangielsku.com/list-nieformalny-prywatny-po-angielsku/

https://poangielsku.com/e-mail-po-angielsku/

MATURA ROZSZERZONA - formy wypowiedzi wraz z przykładami:

https://poangielsku.com/rozprawka-za-i-przeciw-po-angielsku/

https://poangielsku.com/rozprawka-typu-opinion-essay-po-angielsku/

https://poangielsku.com/artykul-publicystyczny-po-angielsku/

ZASADY PRZYDZIELANIA PUNKTÓW:

https://poangielsku.com/zasady-oceniania-prac-matura-podstawowa/

https://poangielsku.com/zasady-oceniania-prac-matura-rozszerzona/