potrzebuje przetłumaczenia na angielski tytułu

oto on
Pozapłacowe Instrumenty motywowania pracowników w instytucjach oświatowych

wykombinowałem coś takiego ale chodzi oto że musi być to perfekt ;/
Outarennt istruments of motivating employers in education institucies

non-financial incentives employers in education institutes