pomoc w tłumaczeniu zdań

Witam, chciałabym poprosić Forumowiczów o pomoc w przetłumaczeniu na język polski poniższych zdań:
1.. It was Sarah Ferguson who pitched it to the producer, Graham King, Martin Scorsese's collaborator on The Departed, and the result sheds a sidelight on the class lines of modern showbiz, for the Duchess of York has ended up sharing a production credit with Scorsese, celebrated chronicler of the customs and crimes of American gangsterism.- chodzi mi głównie o ten fragment od "...and the result", ale dla zachowania kontekstu wrzucam całe zdanie. je to przetłumaczyłam tak: To Sarah Ferguson podrzuciła go producentowi, Grahamowi Kingowi, który współpracował z Martinem Scorsese przy „Infiltracji”, a wynik tego rzuca światło na klasy nowoczesnego showbiznesu, ponieważ Księżna Kentu ostatecznie została współproducentką obok Scorsese, znamienitego kronikarza obyczajów i zbrodni amerykańskich gangsterów.
2.Broadbent's face turns a royal shade of purple and the duchess sweeps from the room, skirts billowing from the backdraft.- twarz Broadbendta pokrywa odcień królewskiej purpury, a księżna, zmiatając suknią podłogę, ucieka z sali.
3. i jeszcze jak przetłumaczyć 'panache right'?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam


1 .. Była Sarah Ferguson,

1 .. Była Sarah Ferguson, który rozbił go do producenta, Graham King, współpracownik Martina Scorsese o The Departed, a wynik rzuca sidelight na klasy linii nowoczesne show-biznesu, w Księżna Jorku zakończył się podział kredytów produkcji Scorsese, obchodzony kronikarz celnych i zbrodni amerykańskich bandytyzmu.

Broadbent przemienia oblicze królewskie odcień fioletu i wymiata księżna z pokoju, spódnice kłębiące się z backdraft.

prawo rozmachem