pomoc w rozwiązaniu zagadki.

2 posts / 0 new
Last post
pomoc w rozwiązaniu zagadki.

Prosze o pomoc w rozwiązaniu zagadki.

1.Adam is my mother's second husband. He's my...
2.Tom is my uncle. He's my dad's...
3.Maria is my mother's mother . she's my...
4.anna is my father's daughter. She's my...
5.Martin is my cousin. He's my mum's...
6.Serena is my sister. She's my cousin's...

moje odpowiedzi to, ale nie jestem pewna:
1. stepfather
2. -
3. grandmother
4. sister
5.-
6. cousin


Sia la la la la la la (not verified)
1. stepfather 2. brother/

1. stepfather
2. brother/ brother in low
3. grandmother
4. sister
5. nephew
6. cousin