Pomoc przy literowaniu - policyjny alfabet (a - alpha, b - bravo, itd)

Poniżej przedstawiam alfabet po angielsku i słowa do poszczególnych liter pomocnych przy spellowaniu. Ułatwia to porozumienie się, szczególnie przez telefon. Dla niewtajemniczonych, działa to tak:

  • What's your name? -
  • Tim, T as in Tango, I as in India, M as in Mike (lub po prostu, Tim: Tango, India, Mike)

 

Alfabet NATO

Alfabet fonetyczny NATO nazywany jest również alfabetem wojskowym, policyjnym, a nawet radiowym czy alfabetem procedur procedur głosowych.

Alfabet jest zestawem słów używanych zamiast liter w komunikacji ustnej (np. przez telefon lub radio wojskowe). Każde słowo ("słowo kodowe") oznacza jego początkową literę (alfabetyczny "symbol"). 26 słów kodowych w alfabecie fonetycznym NATO jest przypisanych do 26 liter alfabetu angielskiego w następującej kolejności alfabetycznej:

Letter Code word Pronunciation IPA from ICAO
A Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA)
Alpha (ANSI)
AL FAH ˈælfɑ
B Bravo BRAH VOH ˈbrɑːˈvo
C Charlie CHAR LEE  or
SHAR LEE
ˈtʃɑːli  or
ˈʃɑːli
D Delta DELL TAH ˈdeltɑ
E Echo ECK OH ˈeko
F Foxtrot FOKS TROT ˈfɔkstrɔt
G Golf GOLF ɡʌlf [sic]
H Hotel HO TELL (ICAO)
HOH TELL (ITU, IMO, FAA)
hoːˈtel
I India IN DEE AH ˈindiˑɑ
J Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA)
Juliet (ANSI)
JEW LEE ETT ˈdʒuːliˑˈet
K Kilo KEY LOH ˈkiːlo
L Lima LEE MAH ˈliːmɑ
M Mike MIKE mɑik
N November NO VEM BER noˈvembə
O Oscar OSS CAH ˈɔskɑ
P Papa PAH PAH pəˈpɑ
Q Quebec KEH BECK keˈbek
R Romeo ROW ME OH ˈroːmiˑo
S Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO)
SEE AIR RAH (FAA)
siˈerɑ
T Tango TANG GO ˈtænɡo [sic]
U Uniform YOU NEE FORM  or
OO NEE FORM
ˈjuːnifɔːm  or
ˈuːnifɔrm
V Victor VIK TAH ˈviktɑ
W Whiskey WISS KEY ˈwiski
X X-ray or
Xray
ECKS RAY (ICAO, ITU)
ECKS RAY (IMO, FAA)
ˈeksˈrei
Y Yankee YANG KEY ˈjænki [sic]
Z Zulu ZOO LOO ˈzuːluː

 

Słowa używane są zamiast liter aby uniknąć nieporozumień wynikających z trudnej pisowni słów, różnej wymowy lub słabej jakości połączeń. Obecnie alfabet ten używany jest nie tylko przez wojsko czy policję, ale w wielu urzędach, gdzie musimy przeliterować np imię czy adres.

 

Jak używać alfabetu wojskowego?

Typowym zastosowaniem alfabetu policyjnego NATO jest przeliterowanie każdej litery w słowie przez telefon, mówiąc na przykład:

Wiśniewski

W as in Whisky, i as in India, S as in Sierra, N as in November, I as in Indie, E as in Echo, W as in Whisky, S as in Sierra, K as in Kilo, I as in Indie

 

Więcej na temat tego spellingu: jak przeliterować imię i nazwisko