Oto ta piosenka oraz moje jej tłumaczenie proszę o poprawienie błędów

2 posts / 0 new
Last post
Oto ta piosenka oraz moje jej tłumaczenie proszę o poprawienie błędów

Tekst: To remain objective

To a closer call

Secretly rejected

And to mediocrity fall

Caught on the downslopes of life

The patted shoulder remembers

The elbowed side resists

Encircled ad nauseum

An enemy to define ourselves

An enemy to refine our hate

Encouraging on the negative scale

Bent out of shape is the measuring norm

In words and in writing

No one knows my enemy like I do

A social repellant

(not) merely an adversary

Lost to the falling words

Kept the last of all

Understood glances

To work against

Oraz moja interpretacja:
Aby pozostać celem

Aby być bliżej połączenia

Potajemnie odrzucony

I spadek w przeciętność

???? ??? ????? życia

Poklepał ramię pamięta

Kątowa strony opiera się

Otoczony nauseum reklam

Wróg zdefiniował siebie

Wróg udoskonalenia naszej nienawiści

Zachęcanie na negatywne skali

Bent obecnie kształt jest normą pomiaru

W słowach i piśmie

Nikt nie wie jaki jest mój wróg, tak jak ja

Społecznych repelent

(Nie) tylko przeciwnikiem

Utracone do słów wchodzących

Przechowywane ostatnim ze wszystkich

Rozumiana spojrzenia

Do pracy przed

Dodam jeszcze że nie znam się na czasach i mój poziom angielskiego kształtuje się na początkującym,


Przepraszam tytuł powinien

Przepraszam tytuł powinien brzmieć: Oto ta piosenka oraz moje jej zrozumienie uzyskane za pomocą translatora. Przepraszam za błąd ale jestem trochę senny