made of

Czy użycie wyrażenia 'sth is made of' w kontekście jedzenia jest prawidłowe?np pytanie 'What is spaghetti made of?'jeśli nie, to w jaki inny sposób zapytać 'z czego jakaś potrawa jest zrobiona?'


how did you make that

how did you make that spaghetti dish ?
what ingredients did you use to make that dish?
How do they make spaghetti?