Europejskie poziomy biegłości językowej A1 do C2

Opis poszczególnych poziomów znajomości języka angielskiego, z podziałem na rozumienie, czytanie, mówienie i pisanie. Skala trudności: od A1 do C2