Diploma in English Language Teaching to Adults - DELTA

DELTA Diploma in English Language Teaching to Adults - dyplom dla
nauczycieli z dużym doświadczeniem w nauczaniu angielskiego. Często
przystępują do niego osoby planujące awans na wyższy szczebel
zarządzania w szkolnictwie. Ceniony szczególnie przez szkoły językowe.
Szkoły państwowe, ze względu na brak jasnym przepisów, podchodzą do
tego egzaminu indywidualnie.