Darmowe kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach Warszawa

Darmowe kursy języka angielskiego, komputerowe i zawodowe Warszawa

Szkoła Języków Obcych LEXIS bierze udział w projekcie "Równaj do najlepszych czyli permanentne uczenie się pracowników"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy DARMOWY ANGIELSKI, DARMOWY KURS KOMPUTEROWY I DARMOWE SZKOLENIA ZAWODOWE!

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PRAKTYCZNEJ WIEDZY UDOKUMENTOWANEJ CERTYFIKATEM!

PRZYJDŹ DO NAS NA SZKOLENIA:

1. Kurs komputerowy ECDL Start, w ramach którego uczestnicy poznają podstawy użytkowania komputerów i

zarządzania plikami.
Wymiar szkolenia - 80 godzin lekcyjnych.

2. Kurs języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w ramach którego uczestnicy nabiorą

umiejętności komunikowania się.
Wymiar szkolenia - 64 godziny lekcyjne. Kurs zakończy się egzaminem (TELC,TOEIC lub równoważnych).

3. Szkolenia zawodowe (do wyboru jeden z trzech działów)

a. Techniki sprzedaży
b. Marketing internetowy
c. Zarządzanie obiegiem dokumentów

Wymiar Szkolenia - 60 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie!

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Pracownicy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność

gospodarczą, które jednocześnie:

- prowadzą działalność w branży handlowej na terenie województwa mazowieckiego (kody PKD: sekcja G dział od

45 do 47)

- przedsiębiorstwo generuje przychody, których całkowity lub przeważający udział ma branża handlowa

- nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 (w ramach

konkursów ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011)

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie popołudniami oraz w co drugi weekend.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wejść na stronę

http://www.lexis.edu.pl/kursyefsszkoleniauekomputerowewarszawa.htm , pobrać dokumenty rekrutacyjne.

Wypełnione dokumenty w formie skanów (prosimy wypełniać wszystkie pola) należy przesłać na adres mailowy

(dokładna instrukcja znajduje się na stronie internetowej w plikach do pobrania), następnie osobiście dostarczyć je

do Szkoły Języków Obcych LEXIS przy ul. Marszałkowskiej 2 lok. 6 oraz rozwiązać w siedzibie szkoły test

sprawdzający poziom języka angielskiego. Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00.

Zapraszamy! Nie zapomnij zaprosić znajomych!