BIZNES I FINANSE - słownictwo


Polski Angielski
biznes business
brutto gross
cięcia podatkowe tax cuts
czarny rynek black market
doradca finansowy financial adviser
dział zaopatrzenia purchasing department
finanse finance
finansować to fund, to finance
finansowo financially
finansowy financial
inwestycje investments
krach finansowy financial crisis/crash
mała firma outfit
mieć kryzys, problem suffer a setback
mieć stratę make a loss
mieć zysk make a profit
nadwyżka surplus
netto net
niska inflacja low inflation
niskie stopy procentowe low interest rates
obrót pieniędzmi turnover
oferent tenderer
operacje finansowe financial transactions
organizacja niezrobkowa non-profit organization
ostateczny termin deadline
pieniądze money
podatek tax
podatek dochodowy income tax
podatek VAT value added tax
ponosić koszty incur costs
pożyczka a loan
pracownicy employees, labour
procenty pay interest
prosperować prosper, thrive
równomierny steady
rozwijać się expand
sfinansować to fund
spadek fall, go down, decrease
stałe wydatki overheads
stopniowy slowly, gradually
strata loss
surowce naturalne raw materials
szybki sharp
transakcja wymienna barter
umowa deal
umowa agreement
wolny od podatku tax-free
wydatki expenditure
wyrównywać to break even
wzrost growth
wzrost w górę rise, go up, increase
z ogromnym zyskiem at a huge profit
założenia poziomu sprzedazy sales targets
zwrócić pay back
zysk profit
zyskowny profitable

ja

No i "wzrost w górę" mnie powalił. Proponuję "wzrost w dół" dopisać.

ja

Ale szał tych słówek - każdy zwykły słownik ma więcej. A co dają same słówka?

a może szkolenie

znanie słówek z branży biznesowej to jedno ale trzeba je jeszcze umiejętnie wykorzystywać w życiu. Dlatego czasem warto wybrać się na szkolenie specjalnie stworzone dla branży biznesowe mogą to być szkolenia indywidualne lub grupowe :) ze słownictwem prawniczym tez jest podobnie. ja miałam na studiach trochę słówek na ten temat ale to niewiele :/

tez uważam że same słówka to

tez uważam że same słówka to za mało.... potrzebowałem takiego słownictwa do pracy datego wybrałem się na kurs business english do http://www.lincoln.edu.pl/. na poczatku podchodziłem do tego sceptycznie ale faktycznie w miare szybko zacząłem łapać

dziękuje, poprawiłem.

dziękuje, poprawiłem.

"spadek w dół" a można

"spadek w dół" a można spadać w górę?

Nie chciałem zakładać nowego

Nie chciałem zakładać nowego wątku.
Czy posiada ktoś może słownictwo z zakresu prawniczego?