Europejskie poziomy biegłości językowej B1

ROZUMIENIE
Suchanie
Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujacych mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo.

Czytanie
Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub
zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

MÓWIENIE
Porozumiewanie się
Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).

Samodzielne wypowiadanie się
Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

PISANIE
Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafiępisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.