Matura pisemna - nieoficjalna notka

Zredaguj wiadomość do swojego współlokatora/swojej współlokatorki z zagranicy.

  • Poinformuj go/ją, dlaczego musisz wyjść.
  • Poproś o zrobienie zakupów.
  • Przypomnij, od której godziny otwarty jest sklep.
  • Podaj informację, gdzie zostawiłeś/łaś pieniądze.
  • Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). 

Mike,

I know we were supposed to do the shopping together but my friend asked me to help her with her school project and I agreed. So, I have to go out now and I’m not sure what time I’ll be back. It will probably take us several hours. Sorry about that but could you do the shopping on your own, please? You don’t need to hurry, the shop closes at 8 o’clock so you have plenty of time. I left the money in the cupboard together with the shopping list. Thanks a lot and sorry once again.

XYZ