wymowa

PART FOUR of a lesson in FOUR parts. Topic: Falling and Rising Intonation. Part FOUR offers practice with intonation in questions.
PART THREE of a lesson in FOUR parts. Topic: Falling and Rising Intonation. Part THREE presents the second intonation pattern: rising intonation. Exercises follow. Levels: intermediate to advanced.
PART TWO of a lesson in FOUR parts. Topic: Falling and Rising Intonation. Part TWO offers practice with falling intonation. Levels: intermediate to advanced.
PART ONE of a lesson in FOUR parts. Topic: Falling and Rising Intonation. Part ONE explains what intonation is in general and presents the first intonation pattern: falling intonation.
PART THREE of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Part C offers general practice with rhythm, helping learners begin to transfer oral reading skills to free speech.
PART TWO of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Part B presents two new rhythmic patterns to practice. Level: advanced.
PART ONE of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Part A reviews rhythmic patterns from Lesson 8 by testing the learner's ability to predict the patterns in new texts.
Topic: Stress in phrases and sentences. Develop your awareness of rhythm in English speech. Learn to stress words correctly and naturally. Levels: intermediate to advanced.
PART TWO of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Develop your awareness of rhythm in English speech. Learn to stress words correctly and naturally.
PART ONE of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Develop your awareness of rhythm in English speech. Learn to stress words correctly and naturally.
PART TWO of a lesson in TWO parts. Topic: Thought Groups. Develop your awareness of the natural rhythm in English. Learn to pause naturally by grouping your words into thoughts.
PART ONE of a lesson in TWO parts. Topic: Thought Groups. Develop your awareness of the natural rhythm in English. Learn to pause naturally by grouping your words into thoughts.
This is PART FOUR of a lesson in four parts. Topic: Word Stress. In this segment we finish going through the pronunciation of the 50 states and capitals of the USA.
This is PART THREE of four parts. Topic: Word Stress. In this segment we continue the main exercise of this lesson: How to pronounce the 50 states and capitals of the USA.
This is PART TWO of four parts. Topic: Word Stress. In this segment I explain syllable separation and how to learn the placement of word stress.
Topic: Word Stress. This is a lesson in four parts. In this first segment I explain what word stress is and why it's important. Levels: All levels
Lesson 5c (second part) - R and L - English Pronunciation
Lesson 5c - R and L - English Pronunciation
Lesson 5b (third part) - R - English Pronunciation
Lesson 5b (second part) - R - English Pronunciation
Lesson 5b - R - English Pronunciation
Lesson 5a (continued) - R - English Pronunciation
Lesson 5a - R - English Pronunciation
Lesson 4c (continued) - L - English Pronunciation
Lesson 4c - L - English Pronunciation
Lesson 4b - L - English Pronunciation
Study Of English Stress And Intonation
Lesson 4a (continued) - L - English Pronunciation
Lesson 4a - L - English Pronunciation
Lesson 3b - Rhythm through Rhymes - English Pronunciation
Lesson 3a - Rhythm through Rhymes - English Pronunciation
Lesson 2 - "TH" - English Pronunciation
Lesson 1b - "TH" - English Pronunciation
Lesson 1a - "TH" - English Pronunciation
Nauka akcentu należy raczej do trudniejszych czynności, niemniej istniej kilka ciekawych technik, dzięki którym może to się stać znacznie prostsze.
Przedstawiam nowy dział, w którym znajdą się artykuły na temat nauki poprawnej wymowy oraz akcentów.
Tongue twisters to zabawny i ciekawy sposób na ćwiczenie wymowy. Przeczytaj poniższe zdania w tempie wolnym, a później coraz szybciej.
Syndicate content